Dystrybutor SINCLAIR Jasło Krosno

Z klimatyzatorami marki Sinclair, możesz cieszyć się domowym komfortem oraz przyjemną atmosferą we wszystkich typach domowej klimatyzacji. Dzięki poświęconej uwadze na badania, rozwój, produkcję oraz testy, jak również wsparcie posprzedażowe Sinclair osiągnął wysoki poziom jakości niezawodności.

przegląd klimatyzacji Jasło Krosno klimatyzatory naprawa

Czynności jakie wykonujemy podczas przeglądów serwisowych gwarancyjnych i i pogwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji:

  • czyszczenie wymienników zewnętrznych i wewnętrznych specjalistycznymi środkami bakteriobójczymi, które zapobiegają rozwojowi niekorzystnej dla człowieka flory bakteryjnej
  • czyszczenie filtrów siatkowych wymienników wewnętrznych
  • czyszczenie agregatów ( skraplaczy ) zewnętrznych
  • sprawdzanie stanu izolacji na rurach miedzianych łączących jednostki oraz ewentualne ich uzupełnienie
  • kontrola układów chłodniczych i elektrycznych klimatyzatorów, w tym sprawdzenie ciśnień w układzie chłodniczym
  • sprawdzenie układu odprowadzającego skropliny
  • w  przypadku urządzeń klimatyzacyjnych lub chłodniczych zawierających substancję kontrolowaną ( np. czynnik chłodniczy R22 ) powyżej 3,0 kg zakładamy kartę obsługi urządzenia. Jeśli urządzenie zawiera mniej niż 3,0 kg czynnika chłodniczego stosujemy specjalną naklejkę na tych urządzeniach ( według ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O substancjach zubożających warstwę ozonową- Dz. U. Nr 121, poz. 1263).